Lavinový výcvik Praděd / Avalanche's training in Praděd

Lavinový výcvik Praděd / Avalanche's training in Praděd

Foto z lavinového výcviku naleznete zde.

You find the photos from the avalanche's training here.