Soustředění mezinárodní pohotovostní jednotky IRO / Training camp of internacional emergencyunit IRO

15.03.2008 21:51

Soustředění mezinárodní pohotovostní jednotky IRO ve Slovinsku. Článek byl vydán v časopise "Pes přítel člověka 5/2008" Originál najdete zde. / Training camp of internacional emergencyunit IRO in Slonenia. The article was publish in newspapear called "Pes přítel člověka 5/2008". Original text you find here.