Junior Cup - Hradec Králové

31.05.2008 00:00

Buffy šla na svůj první záchranářský závod - Junior Cup v Hradci Královém. Jednalo se o závod tříčlenných družstev. Cílem závodu bylo: ujít okruh zhrubu 5 km, kde se postupně plnily úkoly (plošné, sutinové vyhledání, první pomoc utonulému, poslušnost, znalost zkušebních řádů a fyziologie psa). Spolu s se mnou a Buffy byli ve družstvu: Pavla Benešová s Delphine Aurea Rosa a Eduard Němec s naší Adelaide. Během celého závodu se teplota pohybovala kolem 30°C , a tak jsme byli všichni úplně uvařený. Jedinou záchranou byly 2 rybníky po cestě, ve kterých se holky ochladily. Problém nastal, když jsme chtěli pokračovat.... holky nechtěly z té vody vylést :-) A konečně.. jak jsme dopadli? Vybojovali jsme 4. místo!!!

Buffy went on the first rescue competition - Junior Cup in Hradec Králové. The competition was for three member teams. Goal competition was: Dogs with their whippers must go 5 km, where they subserve impositions ( area searching, wreckage searching, first aid, obedience and knowledge in physiology of dogs). Our team composed of this whippers a dogs: Pavla Benešová with Delphine Aurea Rosa and Eduard Němec with our Adelaide. During whole competitiom has been 30 °C. Results: Our team fought 4. place!!!   foto