Další zkouška v naší stanici / Further exam in our kennel !!!

26.01.2009 00:00

Shaina (Adelaide A.J.) splnila další mezinárodní zkoušku RH-LB (zkouška lavinového vyhledání 2. stupně). Je to již jedna z mála zkoušek, kterou Shaina neměla. Zakulatila svou sbírku na 25. záchranářských zkoušek !!!

Shaina (Adelaide A.J.) passed further international exam RH-LB ( exam of snow-slide's searching 2. degree). It is one of the exam, which Shaina did not it. Now Shaina has got 25. rescue exams !!!