Adelaide obhájila sutinový atest Ministerstva vnitra

21.05.2011 17:30

Eda s "naší" Adelaide (které je již 8 let) dnes obhájil sutinový atest MV. Tímto se jim prodlužuje možnost pomáhat při katastrofách či jiných neštěstí o další 2 roky. Moc Gratulujeme!!!