Adelaide obhájila sutinový ATEST HS !!!

26.04.2009 22:56

Uplynuly dva roky a Adelaide vypršel Hasičský Atest ministerstva vnitra v kategorie sutinového vyhledání. A tak nezbývalo Edovi a Shainy (Adelaide) nic jiného, než jít obhájit tento atest. Akce se konala v pro nás daleké Ostravě. Nicméně cesta byla úšpěšná. Adelaide opět splnila podmínky a limit. Nyní má na 2 roky opět platný atest, který jí opravňuje jít na tuzemské zásahy. Doufáme, že ji nebude potřeba, ale jsme rádi, že naše Adelaide může někomu takhle alespoň pomoci! Moc oběma GRATULUJI !!! Jste jedničky.