Adelaide Alebasi Jílové v TV / Adelaide Alebasi Jílové in the TV!!!

05.06.2008 20:25

Odezva z poháru výcvikářů: Eduard Němec s Adelaide v TV!!!!!!!! odkaz na záznam